Şartlar ve Koşullar 

 

1. Taraflar

 

a) www.yolcudanalin.com.tr internet sitesi (Yolcudanalın) olarak anılacaktır.


b) www.yolcudanalin.com.tr internet sitesine müşteri olan internet kullanıcısı (“Müşteri”) olarak anılacaktır.


2. Sözleşmenin Konusu


İşbu Sözleşme’nin konusu Yolcudanalın'nın sahip olduğu internet sitesi www.yolcudanalin.com.tr ‘den müşterinin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


3.1. Müşteri, www.yolcudanalin.com.tr internet sitesine müşteri olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Yolcudanalın'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


3.2. Müşteri, Yolcudanalın tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, müşterinin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Yolcudanalın'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, müşterinin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


3.3. Müşteri, Yolcudanalın’ı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran müşteriyi bağlayacaktır.


3.4. Müşteri, Yolcudanalın’ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, müşteri başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


3.5. Yolcudanalın’da müşteriler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen müşterilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Yolcudanalın ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Yolcudanalın'ın müşterinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle müşterinin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


3.6. Yolcudanalın müşteri verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve müşteri yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Müşteri, Yolcudanalın’ı kullanmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Yolcudanalın'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


3.7. Müşteri, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen müşteriye aittir.


3.8. İşbu müşterilik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Yolcudanalın'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Yolcudanalın'ın müşteriye karşı müşterilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


3.9. Yolcudanalın'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde müşteri üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Müşteri işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Yolcudanalın'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.


3.10. www.yolcudanalin.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Yolcudanalın'ın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar müşteri tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.


3.11. Yolcudanalın tarafından www.yolcudanalin.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


3.12. Yolcudanalın müşterinin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Yolcudanalın'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Yolcudanalın web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


3.13. www.yolcudanalin.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda müşteri www.yolcudanalin.com.tr web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


3.14. Yolcudanalın sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.yolcudanalin.com.tr web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


3.15. Yolcudanalın üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.


3.16. Taraflar, Yolcudanalın’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


3.17. Yolcudanalın, iş bu müşterilik sözleşmesi uyarınca, müşterilerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, müşteri işbu müşterilik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


4. Sözleşmenin Feshi


İşbu sözleşme müşterinin müşteriliğini iptal etmesi veya Yolcudanalın tarafından müşteriliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Yolcudanalın müşterinin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda müşterinin müşteriliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. İhtilaflerin Halli


İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Manisa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. Yürürlük


Müşterinin, üyelik kaydı yapması müşterinin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme müşterinin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.


Çerez Uyarısı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.